Μιχάλης Βορκάς: «Τυγχάνω πρόσωπο που θέτει στόχους υλοποιήσιμους. Με ενδιαφέρει η πράξη και όχι  τα λόγια και η θεωρία ούτε επιζητώ την αυτοπροβολή»

Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου: «Δεν είμαστε νησιά, αλλά όντα που οφείλουν να συνεργαστούν για να επιτύχουν το κοινό καλό»

Αυγερινός Χαρτσιώτης: «Δεν μπορούμε να μιλούμε για ολοκληρωμένη και πετυχημένη μεταρρύθμιση εάν δεν δοθεί λύση σε χρόνια προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη δικαστική διαδικασία»

Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου: «Πιστεύω πως οι αλλαγές είναι προς την ορθή κατεύθυνση αλλά τα οφέλη θα τα δούμε σε βάθος χρόνου»

Mιχαήλ Φιλίππου: «Οι αλλαγές σίγουρα έχουν ‘διαταράξει’ τον παλιό τρόπο εξάσκησης του επαγγέλματος»

Γιώργος Χριστοφίδης: «Θεωρώ χρέος και καθήκον μου να συνεχίσω για άλλα 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο που αναλάβαμε»

Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Προτεραιότητες μας είναι να εκτελέσουμε το οργανόγραμμα του Προέδρου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων »

Στέλιος Παρπαρίνος: «Στόχος μου με αυτή την υποψηφιότητα είναι να μην χαθεί η εκσυγχρονιστική φωνή των νέων δικηγόρων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον»

Κωνσταντίνος Νεοφύτου: «Ως νέος δικηγόρος δεν θα μπορούσα να μην θεωρώ ως την καλύτερη επένδυση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας τα νεαρά μέλη του»

Γεωργία Στεφάνου: «Είναι πασιφανές ότι το πλέον σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι Λευκωσίας είναι οι κακές υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις»

Ηλίας Δημητρίου: «Η θετική μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος μας απαιτεί την συμβολή του κάθε δικηγόρου και ιδιαίτερα των νέων δικηγόρων»