Πρόστιμο ύψους €237,181.76 στην ΜΤΝ από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – Σχόλιο επί της απόφασης

Πρόστιμο ύψους €342.221,35 στον ΘΟΚ από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – Σχόλιο επί της απόφασης

«Να εφαρμόσουμε το νόμο, οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνέπειες». Αναζητώντας μια παραπομπή της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Τι Συνταγματικό Δικαστήριο επιθυμούμε; Σκέψεις εξ αφορμής της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 151/2013

Η επέλευση εργατικού ατυχήματος εκτός του χώρου και του χρόνου εργασίας λόγω άγχους

Η δυσφήμιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η πρόσφατη εξέλιξη της C 18/18

Εξαίρεση από το μάθημα των θρησκευτικών: Ο αντίκτυπος της απόφασης Παπαγεωργίου στην Κύπρο

Συμβατή με την ΕΣΔΑ η εφαρμογή της Σαρία στις σχέσεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης;

Το καθήκον Διαχειριστικών Επιτροπών Ταμείων Προνοίας για συνετή διαχείριση

Σχόλιο επί της ενδιάμεσης απόφασης της Aναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σε Ιεραρχική Προσφυγή

Πνευματική ιδιοκτησία και ελευθερία της έκφρασης : μια στενή σχέση “εξ αποστάσεως”