Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Προτεραιότητες μας είναι να εκτελέσουμε το οργανόγραμμα του Προέδρου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων »

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Γιώργο Κωνσταντινίδη:

Τι σπουδές έχετε κάνει και σε ποια πανεπιστήμια;

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και γνωρίζω πολύ καλά την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Από πότε ασκείτε το δικηγορικό επάγγελμα;

Ασκώ το επάγγελμα από το 2008 οπότε και άρχισα την άσκηση μου στο δικηγορικό γραφείο Δράκος & Ευθυμίου Δ.Ε.Π.Ε. όπου εργάστηκα μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.

Σε ποιο γραφείο είστε και ποιος ο ρόλος σας , είδος υποθέσεων που χειρίζεστε;

Από το 2016 μέχρι σήμερα συνεχίζω την άσκηση της δικηγορίας στον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με τη σύζυγο μου, επίσης δικηγόρο, με την οποία διατηρούμε δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία. Χειρίζομαι προσωπικά υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, υποθέσεις τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ως επίσης και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις ενώ παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες για κατάρτιση συμβολαίων, θεμάτων ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και νομικών γνωματεύσεων. Το πελατολόγιο του γραφείου μας περιλαμβάνει επίσης, νομική υποστήριξη σε συγκεκριμένες εταιρείες με εργασίες διεθνώς, περιλαμβανομένης εταιρείας προστασίας πλοίων. Είμαι επίσης εκπαιδευμένος Ποινικός Ανακριτής από την Αστυνομική Ακαδημία και αποδέχομαι διορισμούς για εξέταση παραπόνων της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.

Γιατί αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα;

Ως Βοηθός Ταμίας από το 2014 επί προεδρίας του Κώστα Δημητριάδη και στη συνέχεια ως Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας μέχρι σήμερα επί προεδρίας Μιχάλη Βορκά, έχω εις βάθος γνώση των καθηκόντων, του προϋπολογισμού και των προβλημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας οικονομικών και μη. Το ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, εφαρμόζοντας καθόλα τα χρόνια της θητείας μου υγιείς και διαφανείς πολιτικές διαχείρισης, ενώ είχε βελτιωθεί σημαντικά, υπέστη τεράστιο πλήγμα με την αποκοπή του βασικού μας εσόδου που ήταν τα ποσά που λαμβάναμε ως προμήθεια από την πώληση χαρτοσήμων, αναγκάζοντας μας έτσι να αναδιοργανώσουμε τη διαχείριση του προκειμένου να συνεχίσει να είναι σε καλή κατάσταση με προοπτικές εξέλιξης. Με απλά λόγια, το ταμείο του Συλλόγου από τη διαχείριση μας, δεν φέρει «σφικτοθηλιές», αλλά στέρεα βάση για περαιτέρω διαχείριση και βελτίωση για να εξακολουθήσει η ευρωστία, αφού γνωρίζουμε καλά πως να πράττουμε για να υλοποιήσει ο Σύλλογος το έργο του που είναι η ουσιαστική στήριξη των συναδέλφων και η παροχή σε αυτούς ποιοτικών υπηρεσιών. Με την αύξηση των αποθεματικών του ταμείου ο Σύλλογος προχώρησε στην δημιουργία του ταμείου αλληλεγγύης με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της προσφορά και της στήριξης προς  στους συναδέλφους.

Αυτό που χρειάζεται ο Σύλλογος μας, από τη δική μου προσωπική εμπειρία, είναι άτομα τα οποία να μπορούν να διαχειριστούν εποικοδομητικά τις απόψεις όλων των συναδέλφων μας, να διατηρούν νηφαλιότητα και να δρουν με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, να μπορούν να διαχειρίζονται θέματα με ισορροπημένη κρίση, απαλλαγμένη από επηρεασμό τρίτων προσώπων ή σύγκρουση συμφερόντων καθώς και να έχουν την δυνατότητα να δρουν τάχιστα υπό πίεση ενώ ταυτοχρόνως να δρουν με ομαδικότητα προάγοντας τον θεσμό του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση να αναβαθμίζουν τη δικαιοσύνη και το περί δικαίου αίσθημα. Ο Στέφανος Σκορδής, αναντίλεκτα εμπίπτει στον ορισμό της ακαδημαϊκής και συναδελφικής αριστείας, εξ ου και παροτρύνθηκε από αριθμό συναδέλφων να υποβάλει υποψηφιότητα. Το γεγονός ότι είναι αυτοδημιούργητος με σταθερή και αξιόλογη επαγγελματική πορεία, η επί σειρά ετών συνεχής παρουσία του στα Δικαστήρια και η ενεργός εμπλοκή του με τα κοινά, η εις βάθος γνώση από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο πρόβλημα που απασχολεί τους δικηγόρους, τον θέτουν αναμφίβολα ως το πρόσωπο, από το οποίο οι δικηγόροι θα επιβεβαιωθούν με τη ψήφο εμπιστοσύνης τους.  Ομοίως, η επιλογή των ατόμων που απαρτίζουν το συνδυασμό του, έγινε με γνώμονα τόσο την εμπειρία, όσο και την προσθήκη νέων προσώπων με αξιόλογα δείγματα ικανοτήτων και ενδιαφέροντος τα οποία είναι κατάλληλα για τις θέσεις της Επιτροπής. Θεωρώ συνεπώς καθήκον με υψηλό το αίσθημα ευθύνης και αντίληψης της σημασίας προσφοράς πράξεων και έργου, να στηρίξω τόσο τον υποψήφιο πρόεδρο Στέφανο Σκορδή, όσο και τα μέλη του Συνδυασμού μας, προς όφελος του κοινού καλού.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση εκλογής;

Οι προτεραιότητες αυτή τη φορά, τέθηκαν ήδη από τον υποψήφιο πρόεδρο Στέφανο Σκορδή με ξεκάθαρη κατανομή καθηκόντων, τρόπου λειτουργίας υποεπιτροπών και διαδικασία λειτουργίας Ταμείου. Η κατανομή είναι τέτοια, ώστε από τώρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια στην αναφορά πεπραγμένων και αξιολόγηση. Βεβαίως, ο τρόπος αυτός συνάδει πλήρως με τον τρόπο που καλούνται οι δικηγόροι πλέον να ασκούν εργασίες. Προτεραιότητες μας είναι συνεπώς να εκτελέσουμε το οργανόγραμμα του Προέδρου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Το οργανόγραμμα αυτό περιλαμβάνει καταγραφή υφιστάμενων θεμάτων, εισηγήσεις, συμφωνία επί μέτρων, εκτέλεση, αναφορά με σχετική έκθεση και αξιολόγηση. Τα θέματα χωρίζονται σε ενότητες, όπως η ενότητα στήριξης στην εφαρμογή των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και ψηφιακής αναβάθμισης, συνεχούς εκπαίδευσης, εξέταση παραπόνων και θεμάτων δεοντολογίας, ενότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, υγιής επικοινωνία και συμπόρευση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με δικηγόρους, άλλους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, ενίσχυση σχέσεων με δικηγορικούς συλλόγους στο εξωτερικό, ανάπτυξης συναδελφικής κουλτούρας, ενίσχυση νέων και ασκούμενων δικηγόρων, δημιουργία δικηγορικής ύλης και άλλα τα οποία είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου, μαζί με κύριες υποενότητες των τρεχουσών προκλήσεων.

Αναφορικά δε με τη διαχείριση των οικονομικών, υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη ενός εκάστου διαβήματος που αφορά τα οικονομικά του Ταμείου μας. Εξηγώ ότι διατηρούμε αρχείο εσόδων και εξόδων το οποίο διαβιβάζουμε στους ελεγκτές του Ταμείου για την ετοιμασία λογαριασμών, δίδουμε καθαρή εικόνα του αποθεματικού και αποφασίζουμε τους πόρους που διατίθενται με γνώμονα την κοινή λογική, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση. Το προτεινόμενο Οργανόγραμμα Διαχείρισης του Ταμείου, περιλαμβάνει τη συνέχιση της πρακτικής αυτής και επιπρόσθετα, την υποβολή σε κάθε υποεπιτροπή των προτεινόμενων διαθέσιμων ποσών για εκτέλεση του έργου της και στη συνέχεια κατάρτιση σχετικής έκθεσης πεπραγμένων. Κληθήκαμε με λίγα λόγια να εφαρμόσουμε για το Ταμείο μας διάφανες και τεκμηριωμένες πρακτικές κατ’ αναλογία του τρόπου εφαρμογής σε κάθε δικηγορική εταιρεία στα πλαίσια ετοιμασίας λογαριασμών, με επιπρόσθετα καθήκοντα την άσκηση κριτικής σκέψης και τον κατατεμαχισμό της οργάνωσης σε στόχους και εκτέλεση βήμα προς βήμα, από το α στο β, από το β στο γ και ούτω καθ’ εξής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε να εκθέσω τις απόψεις μου και να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλή ψήφο στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και στους υποψηφίους καλή επιτυχία!

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,