Γενικός Ελεγκτής: Συγγενείς λειτουργών που εμπλέκονταν στη διαδικασία αναδασμού επωφελήθηκαν από τα σχέδια και δεν αποδόθηκαν ποινικές ευθύνες – Καταγγελίες για ολιγωρία ΥΠΕΣ

Επιτροπή Προσφύγων: Εκκρεμεί από το 2012 η ψήφιση του νομοσχεδίου για ρύθμιση των θεμάτων ιδιοκτησίας

«Ασφάλεια Δικαίου» και το Επενδυτικό Κεφάλαιο της CETA

Έκκληση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για αναθεώρηση της νομοθεσίας διαχείρισης τ/κ περιουσιών

Δ. Χατζηχαμπής: «Το κίνητρο της προσφυγής μου στη δικαιοσύνη δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η αποζημίωση»

Το καθήκον Διαχειριστικών Επιτροπών Ταμείων Προνοίας για συνετή διαχείριση

Σκέψεις σχετικά με πρακτικά ζητήματα των διαδικασιών ιδιωτικού πλειστηριασμού

Σχέδιο Εστία: 12+1 απαντήσεις