Χρίστος Κληρίδης: «Έχουμε την δύναμη να συνεχίσουμε για να συμπληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε»

Εκλογές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή στην θέση του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου Προέδρου κ.  Χρίστου Κληρίδη:

Πρώτη φορά τόσοι λίγοι έδωσαν τόσα πολλά σε τόσους πολλούς.

Όπως φαίνεται από τον απολογισμό για το 2020-2023, δεν έμεινε θέμα το οποίο δεν αγγίξαμε. Όλα θα έλεγα με επιτυχία.

Ο Π.Δ.Σ. έχει αναβαθμιστεί όσο ποτέ άλλοτε. Στην Βουλή παίρνουμε καθημερινά τα εύσημα για την συνεισφορά μας. Με 19 ειδικές Επιτροπές βοηθήσαμε όσο ποτέ άλλοτε τη Βουλή στο Έργο της.

Με ειδική liaison Επιτροπή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεργαστήκαμε πλήρως και πετύχαμε τη σύνταξη νομοσχεδίου για την εκτέλεση  δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό, θα διορίζεται δικηγόρος παραλήπτης/διαχειριστής για να αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση περιουσίας του εξ αποφάσεως χρεώστη για εξόφληση της απόφασης. Αναμένεται κατάθεση του στη Βουλή με την νομοτεχνική επεξεργασία του στη Βουλή.

Επιπρόσθετα ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη, νομοσχέδιο το οποίο επεξεργαστήκαμε με Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με το οποίο ακόμη και οι δικηγόροι οι οποίοι δεν ασκούν την μαχόμενη δικηγορία εντάσσονται στην δικαιοδοσία του Συμβουλίου του Π.Δ.Σ. με την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής και συμμόρφωσης με την δια βίου εκπαίδευση σαν προϋποθέσεις για ένταξή τους, αν ποτέ το επιθυμήσουν, στο Μητρώο των δικηγόρων που ασκούν την δικηγορίαν.

Για τους νέους θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, τους οποίους παραλάβαμε έτοιμους το 2020, εκπαιδεύσαμε πέραν των 3.500 δικηγόρων στα τρία χρόνια και συνεχίζουμε. Τα έξοδα θα πρέπει τώρα να αναθεωρηθούν ριζικά προς τα πάνω.

Παράλληλα, θα προωθηθεί η διαιτησία και διαμεσολάβηση σαν απάντηση στους νέους θεσμούς. Ανοίγουμε το μητρώο διαιτητών σε νέους δικηγόρους από 7 και άνω μέχρι και 12 έτη ασκήσεως του επαγγέλματος για υποθέσεις μέχρι 100.000.

Συμβόλαια που κατατίθενται στο κτηματολόγιο πρέπει να συντάσσονται από δικηγόρους όπως και ενοικιαστήρια έγγραφα πέραν των δύο ετών.

Στον τομέα των κυρώσεων και ξεπλύματος, λόγω των σωστών χειρισμών μας, κερδίσαμε την διατήρηση του εποπτικού ρόλου μας.

Τώρα, μεταξύ άλλων, θα επικεντρωθούμε στην επίλυση των καθυστερήσεων στα επαρχιακά με εξειδικευμένες δικαιοδοσίες.

Εξειδίκευση σημαίνει ταχύτητα και ποιότητα.

Το Backlog πλέον σε συνταξιούχους δικηγόρους και δικαστές.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας μονόδρομος. Ηλεκτρονική μαγνητοφώνηση των διαδικασιών και ODR, εξ αποστάσεως ακροάσεων όπου δεν θα ακουστεί μαρτυρία.

Τα προβλήματα με τις τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Γίνεται σκέψη να προχωρήσει Συνεργατικό Δικηγόρων αν οι τράπεζες δεν αλλάξουν τακτική. Επιπρόσθετα, ο Π.Δ.Σ. πρέπει ο ίδιος, με την βοήθεια των δικηγόρων, να βγει στη διεθνή κοινότητα για προσέλκυση επιχειρήσεων από το εξωτερικό.

Αγγίξαμε και το Ταμείο Συντάξεως με την εισήγηση πλέον, όσοι δικηγόροι θέλουν να αποχωρήσουν από αυτό, να έχουν την δυνατότητα να τοπράξουν και όσοι δικηγόροι επιθυμούν να παραμείνουν στο υφιστάμενοι Ταμείο Συντάξεων με περιμετρικές αλλαγές ή σε νέο Ταμείο Προνοίας, επίσης να έχουν το δικαίωμα να το πράξουν. Καθορίσαμε επενδυτική πολιτική και προχωρήσαμε δυνάμει συμβουλής εμπειρογνωμόνων συμβούλων μας σε επενδύσεις στο εξωτερικό με κέρδος.

Αναπαλαιώνουμε τα παλιά γραφεία του Ταμείου και Δικηγορικού Συλλόγου τα οποία είχαν καεί το 2009 και έκτοτε έμειναν σε αχρησία.

Έχουμε την δύναμη να συνεχίσουμε για να συμπληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Με έργα και συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με γενικολογίες και αοριστολογίες. Δεν χρειάζεται αλλαγή αλλά ενίσχυση του έργου μας. Ο απολογισμός της τριετίας ομιλεί από μόνος του.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,