72η Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας, για την περίοδο 1.7.2023 – 30.9.2023, αναφορικά με υποχρεώσεις και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας

Mιχαήλ Φιλίππου: «Οι αλλαγές σίγουρα έχουν ‘διαταράξει’ τον παλιό τρόπο εξάσκησης του επαγγέλματος»