Νικόλας Τσαρδελλής: «Χρειάζεται να γίνουν πολλά»

Εκλογές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή ως μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου μέλους κ. Νικόλα Τσαρδελλή:

Θα θέλαμε αρχικά να αναφερθείτε σε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου το 2003 στο πανεπιστήμιο του Newcastle και το 2006 δημιούργησα δικό μου γραφείο στη Λάρνακα. Από το 2017 είμαι συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ομάδας Human Rights Education for Legal Professionals του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ασχολούμαι με ένα ευρύ φάσμα δικαστηριακών υποθέσεων τόσο αστικής όσο και ποινικής φύσεως, και με εξωδικαστηριακής φύσης υποθέσεις σε θέματα ακινήτων, εταιρειών και εμπιστευμάτων. Τα τελευταία 3 χρόνια κατέχω τη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου του ΠΔΣ, και συμμετέχω στο Νομικό Συμβούλιο και το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.

Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στο να θέσετε υποψηφιότητα για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο και η πολιτική που θα προωθήσει ο ΠΔΣ όπως και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν θα καθορίσουν το μέλλον του δικηγορικού επαγγέλματος. Το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει όραμα και ταυτοχρόνως, αντίληψη των πραγματικοτήτων. Η ωραιοποίηση της κατάστασης και η προσπάθεια να παρουσιαστεί η εικόνα ότι τα τελευταία 3 χρόνια ‘έγιναν πολλά’ και ‘το επάγγελμα μας ανθεί’, καταδεικνύει άγνοια των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα πλείστα δικηγορικά γραφεία, ή ακόμη, χειρότερα, αδιαφορία. Χρειάζεται να γίνουν πολλά. Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις και κρίνεται αναγκαίο όπως  γίνουν στοχευμένες ενέργειες που θα δώσουν ανάσα στους δικηγόρους και προοπτική για το μέλλον.

Η 20 ετής μου παρουσία στο επάγγελμα, μου επιτρέπει να έχω αντίληψη τόσο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Δικαστήρια και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο δικηγόρος, όσο και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των υπηρεσιών που απασχολεί χιλιάδες μέλη μας. Πιστεύω, ότι μπορώ να συμβάλω στην παραγωγή ιδεών και ανάληψη πρωτοβουλιών για επίτευξη των στόχων μας. Όταν το Συμβούλιο ενέργει σε πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας και διαπνέεται από σοβαρότητα και αξιοπιστία, μπορούν να επιτευχθούν πολλά.

Ποια θα ιεραρχούσατε ως πιο άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και πως προτίθεστε να τα αντιμετωπίσετε;

H λήψη μέτρων που θα προσφέρουν οικονομική ανάσα στα δικηγορικά γραφεία, όπως η άμεση επίλυση του προβλήματος της μη εκτέλεσης αποφάσεων, η αύξηση της δικηγορικής ύλης και η μείωση του κόστους διατήρησης της ετήσιας άδειας (ετήσια συνδρομή, σεμινάρια, κλπ) που με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα έχει καταστεί αφόρητο, ειδικότερα για τους νέους δικηγόρους.

Η προώθηση εισηγήσεων, περιλαμβανομένου της αξιοποίησης της τεχνολογίας για επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στα Επαρχιακά Δικαστήρια. Τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης δεν άγγιξαν καθόλου το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, που αφορά και επηρεάζει περισσότερο τους δικηγόρους και την κοινωνία, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το νέο Συμβούλιο ως μια από τις πρώτες προτεραιότητες.

Η επίλυση του χρόνιου προβλήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων, και ιδιαίτερα αυτών της Λευκωσίας, όπως επίσης αυτό της μη επαρκούς στελέχωσης των Πρωτοκολλητείων. Είδαμε πριν λίγες μέρες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού ότι το θέμα του κόστους ανέγερσης νέου κτιρίου στη Λευκωσία θα τύχει επαναξιολόγησης και όπως γίνεται αντιληπτό αυτό δυστυχώς συνεπάγεται εκ νέου αναβολή προώθησης του, ή έστω εκ νέου καθυστέρηση. Θα πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά και να απαιτήσουμε λύση χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η στενή συνεργασία και η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών με άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να συμβάλουμε στις προσπάθειες της πολιτείας να σχεδιάσει, υλοποιήσει και προωθήσει, στοχευμένα πλέον και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα δώσει εκ νέου ώθηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Ενός τομέα που απασχολεί χιλιάδες δικηγόρους και απαιτείται να διαφυλαχτεί.

Η λήψη αποφάσεων για το Ταμείο Συντάξεως χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι να μην αδικηθεί κανένας δικηγόρος σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομαδα και να ανήκει. Δεν μπορεί να αναμένεται ότι οι νέοι δικηγόροι θα υποχρεώνονται να συμμετέχουν στο Ταμείο και να καταβάλλουν εισφορές χωρίς προοπτική να λάβουν οτιδήποτε, θέτοντας μάλιστα την πληρωμή ως προϋπόθεση για να ανανεώσουν την άδεια τους, κάτι που εγείρει σοβαρά Συνταγματικά ζητήματα. Θα πρέπει να αφεθούν να επιλέξουν. Από την άλλη, σε αυτούς τους συναδέλφους που επιθυμούν τη διατήρηση του ταμείου, που είναι ως επί το πλείστον συνάδελφοι με αρκετά χρόνια στο επάγγελμα και δικαιολογημένα βασίζονταν στην προοπτική αυτή, θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Θα πρέπει το νέο σύστημα να συνδυάζει τις δύο ανάγκες.

Με ποιο τρόπο ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα θέματα δικαιοσύνης;

Ο ΠΔΣ, μέσω του Συμβουλίου και των επιτροπών του, συμμετέχει διαχρονικά σε διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, περιλαμβανομένου συνεδριών Επιτροπών της Βουλής, για θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη αλλά και ευρύτερα την οικονομία και κοινωνία. Αυτό έγινε και την τελευταία τριετία, και υπήρξε αρκετή συνεισφορά τόσο από τον ΠΔΣ όσο και από επιτροπές του.

Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, στα κρίσιμα ζητήματα, ο ΠΔΣ απέτυχε να περάσει τις θέσεις του, σε άλλες δε περιπτώσεις δεν ζητήθηκε καν η άποψη του. Ως αποτέλεσμα είδαμε σε διάφορες περιπτώσεις τους τοπικούς συλλόγους να αναγκάζονται να εκδίδουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας (π.χ. έναρξη ijustice, διαχείριση backlog), ή ακόμη και να προβαίνουν σε στάσεις εργασίας (π.χ. απόφαση για μεταφορά επαρχιακών δικαστών στο Φιλοξένια το οποίο θα δημιουργούσε τεράστιες δυσκολίες στους δικηγόρους για διεκπεραίωση των υποθέσεων τους).

Παρόμοια αντιμετώπιση υπήρχε και από άλλους φορείς αφού δυστυχώς δεν φαίνεται να υπήρχε αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου του ΠΔΣ, και λαμβάνονταν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση σε κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στις συνεχείς αποφάσεις που λαμβάνονταν για κλείσιμο των Δικαστηρίων και των δικηγορικών γραφείων την περίοδο της πανδημίας, το οποίο ανατράπηκε το Μάϊο του 2021 μετά από συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ Λευκωσίας κ. Μιχάλη Βορκά με τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, όπου έγινε κατορθωτό να  περιληφθούμε στις ουσιώδης υπηρεσίες.

Ο ΠΔΣ οφείλει να είναι πιο αποφασιστικός και διεκδικητικός, να πείσει για το γνήσιο των προθέσεων του, αλλά κυρίως να κτίσει αξιοπιστία και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των θεσμών η οποία φαίνεται να έχει χαθεί. Ο ΠΔΣ απαριθμεί πάνω από 4.000 μέλη, καταρτισμένους δικηγόρους, με γνώσεις και εμπειρίες σε όλους τους τομείς του δικαίου, και αυτό μας δίνει τεράστια δύναμη να απαιτήσουμε και διεκδικήσουμε δυναμικά λόγο και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Χωρίς όμως αξιοπιστία και σοβαρότητα δεν μπορεί να αναμένεται να μας εμπιστευθούν και να αναζητήσουν οι Θεσμοί τη συμβολή μας. Κι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα να συνεργαστούν μαζί μας. Την ίδια στιγμή, αν χρειαστεί, θα λαμβάνονται ασφαλώς δυναμικά μέτρα εκεί και όπου απαιτείται.

Συμφωνείτε με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης;

Με τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης επήλθαν αρκετές αλλαγές, μερικές εκ των οποίων θα προσφέρουν ποιοτικά και ουσιαστικά στο σύστημα. Το νεοσύστατο Εφετείο αποτελεί μια θετική εξέλιξη αφού αποτελείται από Δικαστές απαλλαγμένους από διοικητικά καθήκοντα που θα μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους σε ουσιαστική δικαστική εργασία, κι αυτό θα συντομεύσει αισθητά το χρόνο εκδίκασης των Εφέσεων. Επίσης, το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, με την εξιδείκευση που θα προσφέρουν και την ταχύτητα που θα εκδικάζουν, θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Εύχομαι ότι η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται για να προχωρήσουν οι διορισμοί στα εν λόγω Δικαστήρια και να αρχίσουν να λειτουργούν να μην οφείλεται σε δεύτερες σκέψεις που γίνονται για την αναγκαιότητα τους, καθότι θα πρόκειται για πισωγύρισμα. Πέραν αυτών, τα οποία υπήρχαν ήδη στα νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν από το προηγούμενο Συμβούλιο του ΠΔΣ, για τη λεγόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης χάθηκε την τελευταία τριετία χρόνος άσκοπα, συζητώντας ζητήματα κατά την άποψη μου χωρίς βαρύνουσα σημασία, με αποτέλεσμα το βασικότερο πρόβλημα των καθυστερήσεων της δικαιοσύνης στα πρωτοβάθμια δικαστήρια να παραμείνει ανεπίλυτο.

Ποιες οι απόψεις σας για τις σχέσεις των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;

Διαχρονικά οι σχέσεις των τοπικών συλλόγων με τον ΠΔΣ ήταν άψογες, με εξαίρεση την τελευταία τριετία όπου η κατάσταση ήταν αρκετά τεταμένη. Για πρώτη ίσως φορά είδαμε τους τοπικούς συλλόγους να εκδίδουν ανακοινώσεις, σε διάφορες περιπτώσεις, διαφωνώντας με αποφάσεις ή ακόμη και με προσωπικές θέσεις που εκφράστηκαν. Οι τοπικοί σύλλογοι απαρτίζονται από αρκετούς, έγκριτους και σοβαρούς συναδέλφους, με δικαίωμα να έχουν και εκφράζουν άποψη, και οι οποίοι είναι σε πολύ καλύτερη θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες και απόψεις των μελών τους με τους οποίους έχουν καθημερινή επαφή. Επομένως, όταν αυτά μεταφέρονται στον ΠΔΣ θα πρέπει να αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και σεβασμό, και οι αποφάσεις του Συμβουλίου να αναθεωρούνται αν χρειάζεται. Ταυτόχρονα, πέραν των θεμάτων που μας απασχολούν όλους, η κάθε επαρχία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ζητήματα, και θα πρέπει ο ΠΔΣ να έχει στενότερη επικοινωνία με τον κάθε τοπικό, ενδεχομένως με τακτικές συνεδρίες, για να αντιμετωπίζονται. Η θέση που εκφράζεται ότι την εξουσία την έχει ο ΠΔΣ και αυτός αποφασίζει είναι ενδεχομένως νομικά ορθή, την ίδια στιγμή όμως η παραγνώριση των θέλω και των πιστεύω των τοπικών συλλόγων δείχνει απαξίωση των μελών τους και των αναγκών τους.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη δική σας υποψηφιότητα;

Μια βασική διαφοροποίηση του συνδυασμού μας είναι η διάθεση να υπάρξει συνεργασία και συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Η λογική του εγώ ξέρω καλύτερα τι είναι καλύτερο για εσάς δείχνει υποτίμηση προς ένα κλάδο που αποτελείται από καταρτισμένους επιστήμονες. Παράλληλα, το ‘’εγώ’’ δεν πρέπει να συνεχίσει να διαπνέει την κάθε ενέργεια. Η συνεχής προσπάθεια παρουσίασης κάθε ζητήματος ως προσωπικό επίτευγμα, δείχνει έλλειψη σεβασμού και υποτίμηση της δράσης και πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από μέλη του Συμβουλίου αλλά και Επιτροπών του ΠΔΣ, και εξασθενεί τη δυναμική του ΠΔΣ.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την υποψηφιότητα μας είναι η θέση ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι μας, για να διεκδικηθούν αποτελεσματικά αυτά που δικαιούνται οι δικηγόροι και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης της Κύπρου, θα πρέπει πρώτα να επιτύχουμε την αποκατάσταση του κύρους του ΠΔΣ και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των θεσμών, εντός και εκτός Κύπρου, η οποία έχει χαθεί ως αποτέλεσμα κακών χειρισμών και προσωπικών απόψεων που εκφράστηκαν σε σειρά θεμάτων (π.χ. επιβολή κυρώσεων σε Κύπριους επαγγελματίες), που δυστυχώς γίνονταν χωρίς διαβούλευση και τη σύμφωνο γνώμη του Συμβουλίου. Απαιτείται σοβαρότητα και αξιοπιστία στη δημόσια εικόνα του ΠΔΣ και στις δημόσιες τοποθετήσεις μας.

Το διακύβευμα των εκλογών, και το ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει τους συναδέλφους είναι τι μπορεί να πετύχει το Συμβούλιο αν ενεργεί με συλλογικότητα και διαφάνεια, και αν υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη από τους θεσμούς. Θεωρώ πολλά.

Στο πρόσωπο του κ.Μιχάλη Βορκά, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με επιλέξει για το συνδυασμό του, βλέπω τον άνθρωπο που πραγματικά μπορει να ηγηθεί της επόμενης μέρας. Ένας άνθρωπος με κύρος, αξιοπιστία και διορατικότητα. Άνθρωπος που δεν επιδιώκει την αυτοπροβολή, δεν κοιτάζει αφ’ υψηλού, και έχει τη διάθεση να εργαστεί συλλογικά για το συμφέρον όλων.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,