Μιχάλης Βορκάς: «Τυγχάνω πρόσωπο που θέτει στόχους υλοποιήσιμους. Με ενδιαφέρει η πράξη και όχι  τα λόγια και η θεωρία ούτε επιζητώ την αυτοπροβολή»

Εκλογές Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή στην θέση του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις του υποψήφιου Προέδρου κ.  Μιχάλη Βορκά:

Θα θέλαμε αρχικά να αναφερθείτε σε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου φοίτησα από το 1983 μέχρι το 1987. Συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Ναυτιλιακό, Ασφαλιστικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ασκώ τη μάχιμη δικηγορία από το 1991 και διετέλεσα υπεύθυνος Δικαστηρίου στο δικηγορικό γραφείο Πολάκης Σαρρής & Σια για 10 έτη. Από το 2002 μέχρι και σήμερα είμαι ο διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού μου γραφείου. Έχοντας 30ετή εμπειρία στο δικηγορικό επάγγελμα, έχω χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις όλων των δικαιοδοσιών.  Συμμετείχα σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο διάφορα θέματα δικαίου, συμμόρφωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Το 2020 εξελέγηκα πρόεδρος του συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και ως εκ τούτου διετέλεσα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στο να θέσετε υποψηφιότητα για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;

Τα καθημερινά μου βιώματα μέσα από την μακροχρόνια ενασχόληση μου στη δικηγορία με κατέστησαν ικανό να γνωρίσω από πρώτο χέρι τα θετικά και τα αρνητικά του συστήματος της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Σε αυτό συνέβαλε τα τελευταία χρόνια και η εκλογή μου στην θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ως και η συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Κρίνω λοιπόν πως έχω αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία απαιτούνται ώστε να συνεχίσω να συνεισφέρω για την αναβάθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος στον τόπο μας. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με την συλλογική δουλειά των συναδέλφων που θα με πλαισιώνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με την συνεργασία μου με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, αλλά και όλων εκείνων που με παρότρυναν στην υποβολή της υποψηφιότητας μου,με πρωταρχικό σκοπό την αναβάθμιση του κύρους των δικηγόρων μας, τον σεβασμό στο δικηγορικό επάγγελμα, την ποιοτική αύξηση της δικηγορικής ύλης και την αποτελεσματική και γρήγορη απόδοση της δικαιοσύνης.

 

Ποια θα ιεραρχούσατε ως πιο άμεσα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και πως προτίθεστε να τα αντιμετωπίσετε;

Τα προβλήματα του δικηγορικού κόσμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ζητήματα που ταλανίζουν τη δικαιοσύνη στον τόπο μας. Θα μπορούσα να τα ιεραρχήσω ως εξής με αναφορά στην αναγκαιότητα επίλυσης τους.

(α)     Η δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται με γρήγορους ρυθμούς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η μεταρρύθμιση και στα Πρωτόδικα Δικαστήρια. Οι σχετικές μελέτες και εκθέσεις για το συγκεκριμένο θέμα και για άλλα παρεμφερή θέματα θα πρέπει να βγουν από τα συρτάρια όπου ευρίσκονται.

(β)     Τα διατάγματα και οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται θα πρέπει να ετοιμάζονται τάχιστα με σκοπό την άμεση εκτέλεση και συμμόρφωση με τις διαταγές των Δικαστηρίων.

(γ)      Να θεσπισθεί νόμος που να καθιστά δυνατή την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση όλων των δικαστικών αποφάσεων ως επίσης να εξευρεθούν οι αιτίες που εμποδίζουν την εκτέλεση τους. Δεν γνωρίζω για παράδειγμα στην καριέρα μου να έχει πωληθεί μέσω του Κτηματολογίου Λευκωσίας οποιοδήποτε επιβαρυμένο με δικαστική απόφαση ακίνητο, παρά την ύπαρξη νομοθεσίας για τούτο.

(δ)      Τα πρακτικά των δικαστικών διαδικασιών θα πρέπει να ετοιμάζονται και να παραδίδονται άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

(ε)      Τα δικαστικά έξοδα θα πρέπει να αποφασίζονται τάχιστα και όχι μετά από ένα ή και δύο ακόμα έτη μετά την επιδίκαση τους, ως συμβαίνει σήμερα.

(στ)    Αύξηση της δικηγορικής ύλης με πρώτιστη την θέσπιση της υποχρεωτικής εμπλοκής των δικηγόρων στον καταρτισμό αγοραπωλητηρίων εγγράφων αναφορικά με δικαιοπραξίες που αφορούν την ακίνητη περιουσία. Τούτο επιβάλλεται και από την αναγκαιότητα ελέγχου των συμβαλλομένων σε ζητήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

(ζ)      Οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να προσδίδουν κύρος στο Δικαστήριο καθιστώντας το πιο λειτουργικό. Απαιτούνται μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις ειδικά για τα Δικαστήρια της Λευκωσίας που είναι σκορπισμένα σε όλη την πόλη.

(η)     Απαιτείται η ανάπτυξη σχέσεων και ο αλλοσεβασμός μεταξύ των  Δικηγόρων άλλα και μεταξύ Δικηγόρων και Δικαστών,καθώς και προστασία των συναδέλφων από ανυπόστατες κατηγορίες και καταγγελίες από όπου και αν προέρχονται.

(ι)      Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να καταστεί το δεύτερο σπίτι των δικηγόρων από όπου θα εξυπηρετούνται και όχι να αστυνομεύονται και να τσουβαλιάζονται μάλιστα κατά τρόπο δυσφημιστικό στα μάτια της Κυπριακής Κοινωνίας.

(ια)    Πραγματοποίηση επί συνεχούς βάσης διαλέξεων και επίλυσης αποριών με ερωτοαπαντήσεις επί του περιεχομένου και της πρακτικής εφαρμογής των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, μη αποκλειομένης και της διεκδίκησης αναστολής εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων τους μέχρι την πλήρη κατανόηση τους από Δικαστές και Δικηγόρους.

(ιβ)    Πριν την εισαγωγή νέων διαδικασιών, θεσμών, προγραμμάτων κλπ στις δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η θέση των δικηγόρων μέσω του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να δίδεται χρόνος για ενημέρωση και ουσιαστική επιμόρφωση των μελών του.

(ιγ)     Συνεργασία με όλους τους δημόσιους φορείς και εξουσίες για να καταστεί πιο λειτουργική και γρήγορη η εξυπηρέτηση των δικηγόρων από την δημόσια υπηρεσία,πετυχαίνοντας έτσι την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας και του τόπου γενικότερα.

(ιδ)     Η οικονομική ελάφρυνση των δικηγόρων και κυρίως των νέων που την χρειάζονται σήμερα, μέσα από μια διαφορετική αντίκρυση τους από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο σε όλα ζητήματα των αρμοδιοτήτων του.

(ιε)     Η εξεύρεση λύσης στο αναλογιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ταμείο Συντάξεων κατά τρόπο που να μη θυματοποιείται κανένα μέλος του.

Με ποιο τρόπο ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα θέματα δικαιοσύνης;

Χωρίς την συμμετοχή των δικηγόρων στις αποφάσεις που τους αφορούν τίποτε δεν μπορεί να προδιαγράψει την επιτυχία τους. Η σύγχρονη εποχή και οι απαιτήσεις  χρειάζονται συνεργασία και όχι μονομερείς αποφάσεις που να χαρακτηρίζονται από εμμονές και νοοτροπίες μιας άλλης εποχής. Επιζητούμε αυτή την συνεργασία και θεωρούμε πως θα τύχουμε της σωστής αντιμετώπισης. Αυτό αποτελεί την βασική επιδίωξη μας ευελπιστώντας πως μέσα από την συνεργασία θα λυθούν τα προβλήματα όπως τα περιγράφω πιο πάνω για το καλό όλων και κυρίως της Κυπριακής Κοινωνίας και οικονομίας.

Επιδίωξη μας θα είναι η ουσιαστική εμπλοκή του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου στα κέντρα αποφάσεων είτε αυτές αφορούν θέματα της καθημερινότητας, του τρόπου λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων, των δικαστικών διαδικασιών, της διοίκησης και διαχείρισης των Δικαστηρίων, του διορισμού ή και προαγωγών Δικαστών.

Επικροτώ την εξέλιξη, την αναβάθμιση και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων στην δικαιοσύνη και σε ότι αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Δεν μπορεί για παράδειγμα κανένας να πει πως είναι λάθος η αντικατάσταση της χρήσης φακέλων και της επικόλλησης χαρτοσήμων με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης δικογράφων.

Ούτε αποτελεί λανθασμένη απόφαση η θέσπιση νέων δικονομικών κανόνων παρά το ότι με ανησυχεί και προβληματίζει ο τρόπος και ο χρόνος που αυτοί τέθησαν σε ισχύ.

 

Συμφωνείτε με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης;

 Όπως προανέφερα οι αλλαγές στα θέματα της δικαιοσύνης δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως. Είμαστε ακόμα στην αρχή και ευελπιστώ πως με καλή θέληση και συνεργασία αυτό θα καταστεί δυνατό. Ήδη οι διαδικασίες στο νέο Εφετείο κυλούν ομαλά, κάτι που ευελπιστώ πως θα συμβεί και στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια με την μεταρρύθμιση και σε αυτά.

 

Ποιες οι απόψεις σας για τις σχέσεις των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;

Οι Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ Δικηγόρων και Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ως τέτοιοι πρέπει να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Απαιτείται συνεργασία των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να καθίσταται δυνατή και αποτελεσματική η υλοποίηση των αποφάσεων του τελευταίου είτε αυτές αφορούν άμεσα τους δικηγόρους είτε τις σχέσεις τους με τρίτα πρόσωπα.

Η ενδυνάμωση του κύρους των δικηγόρων και ο σεβασμός στο λειτούργημα του Δικηγόρου απαιτεί την ανάπτυξη άριστων σχέσεων μεταξύ του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και των Τοπικών Συλλόγων κάτι που θα επιδιώξω εάν εκλεγώ μέσω κοινών δράσεων και συνεχών επαφών με τους εκπροσώπους των Τοπικών Συλλόγων.

 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη δική σας υποψηφιότητα;

Τυγχάνω πρόσωπο που θέτει στόχους υλοποιήσιμους. Με ενδιαφέρει η πράξη και όχι  τα λόγια και η θεωρία ούτε επιζητώ την αυτοπροβολή. Είμαι ανεκτικός στην άλλη άποψη και εργάζομαι συλλογικά και σίγουρα δεν με χαρακτηρίζει σαν προσωπικότητα ο εγωισμός, ούτε η υπεροψία, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους συνεργάτες μου.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,