ΔΕΕ: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων

Tο ελληνικό σύστημα απαλλαγής μαθητών από τα θρηκευτικά παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου