Βιβλίο με τίτλο « Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στην Κύπρο» από λέκτορα του ‘Νεάπολις’

Δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου των εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα

Λανθασμένες διωκτικές πρακτικές: Κατηγορούμενος και παραπονούμενος για τα ίδια γεγονότα