Νέα Κυκλοφορία : “Αγώνας για επιβίωση. Πτυχές της κυπριακής πολιτικής ιστορίας μετά το 1974”, Εκδόσεις Hippasus

Κυκλοφορία τετράτομου έργου «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΧΕΙΟ», Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος

Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς – Ανεξαρτησία και Αποτελεσματικότητα

Κυκλοφορία βιβλίου Θεογνωσίας Κουσπή – “H Προστασία της Εθνικής Ταυτότητας των Κρατών Μελών & H Αρχή της Υπεροχής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο”

Παρατηρήσεις αναφορικά με το Νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τους Περί Απονομής της Δικαιοσύνης Νόμους του 1964 έως 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας