Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Προτεραιότητες μας είναι να εκτελέσουμε το οργανόγραμμα του Προέδρου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων »

Στέλιος Παρπαρίνος: «Στόχος μου με αυτή την υποψηφιότητα είναι να μην χαθεί η εκσυγχρονιστική φωνή των νέων δικηγόρων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον»

Κωνσταντίνος Νεοφύτου: «Ως νέος δικηγόρος δεν θα μπορούσα να μην θεωρώ ως την καλύτερη επένδυση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας τα νεαρά μέλη του»