Παρατηρήσεις αναφορικά με το Νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τους Περί Απονομής της Δικαιοσύνης Νόμους του 1964 έως 2015

Μπορούσε το διπλό φονικό της 11ης Φεβρουαρίου 2021 στην περιοχή Εργατών της επαρχίας Λευκωσίας να προβλεφθεί και να αποτραπεί; Ο ρόλος της επικινδυνότητας στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου.

Για την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, τις εικονικές μεταγραφές και την κατάθεση Παπασταύρου

Εκτείνεται η νομοθετική αναστολή των προθεσμιών λόγω covid-19 και στο Διοικητικό Δικαστήριο;

Το Δίκαιο της Ανάγκης στην Κυπριακή Δημοκρατία και η πιθανή απειλή του από τους νέους θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας