Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη σε απολογισμό του έργου του Υπουργείου από το 2013

«Δημοκρατία, Ιδιωτικότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Περιόδους Κρίσης» Διδάγματα από την πανδημία και λύσεις εντός συνταγματικών ορίων (vid)

Παρουσιάστηκε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταχωρήσεων – Πιλοτική εφαρμογή το Σεπτέμβριο

Νέοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης