Εκστρατεία διαφώτισης για την “Ημέρα Ίσης Αμοιβής” στο πλαίσιο της επιθεώρησης της εργατικής νομοθεσίας 🗓

Αλλαγές στις διατάξεις της νομοθεσίας για έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας