Γιώργος Κωνσταντινίδης: «Προτεραιότητες μας είναι να εκτελέσουμε το οργανόγραμμα του Προέδρου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων »

Στέλιος Παρπαρίνος: «Στόχος μου με αυτή την υποψηφιότητα είναι να μην χαθεί η εκσυγχρονιστική φωνή των νέων δικηγόρων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον»

Κωνσταντίνος Νεοφύτου: «Ως νέος δικηγόρος δεν θα μπορούσα να μην θεωρώ ως την καλύτερη επένδυση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας τα νεαρά μέλη του»

Γεωργία Στεφάνου: «Είναι πασιφανές ότι το πλέον σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι Λευκωσίας είναι οι κακές υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις»

Ηλίας Δημητρίου: «Η θετική μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος μας απαιτεί την συμβολή του κάθε δικηγόρου και ιδιαίτερα των νέων δικηγόρων»

Χαρίλαος Βελάρης: «Προτεραιότητα μου είναι η πρακτική αντιμετώπιση των πολυάριθμων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δικηγόρους της Λευκωσίας»

Μαριέλλα Δαμιανού: «Τα θέματα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει την σήμερον ημέρα ο δικηγορικός κόσμος είναι αρκετά και πρωτόγνωρα»

Θωμάς Χριστοδούλου: «Το επάγγελμά μας αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων που πρέπει να διορθωθούν με τη βοήθεια των τοπικών δικηγορικών συλλόγων»