Διαδικασία χορήγησης της άδειας για μεταμόσχευση οργάνου επί συναισθηματικού δότη : Μια ατυχής και πρακτικά ανεφάρμοστη νομοθετική επιλογή

«Νόμος Καταπολέμησης του Σεξισμού» – Συνοπτικό Νομικό Σημείωμα

Η προώθηση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων

Σύνοψη και σχολιασμός της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση T-451/20R – Facebook Ireland v. Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Προσωρινά μέτρα

Δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου των εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα