Ανακοίνωση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με το Νομοσχέδιο  «ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Λιανικής Πώλησης Προϊόντων σε Συγκεκριμένα Σημεία Πώλησης Νόμος του 2024»