Η νομιμότητα των μέτρων κατά του κορωνοϊού ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με το Νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου – Σύνταξη Συμβολαίων – Εγγράφων για μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, αναγκαίος όσο ποτέ”, 14 & 15 Μαΐου 2021 (16:00 – 21:00 & 10:00-18:00) 🗓

Online Research Seminar “The framework of judicial cooperation after Brexit – Civil and commercial matters”, UNIC School of Law, Wednesday, 12 May 2021 11:30 – 13:00 🗓

Σημαντικές αυξήσεις ποινών για βία κατά γυναικών στο νομοσχέδιο που οδηγείται στην Ολομέλεια

Δημόσια Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης : «Για μια Ένωση Πολιτών, για μια δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παρασκευή, 7 Μαϊου 2021, 19:00-20:30 🗓

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου- Προκήρυξη Θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Έργου Επιδότησης Ασκουμένων – Έντυπα Καταγραφής Εργασιών Απριλίου

Νέα μαρτυρία από τη Δημοκρατία σε υπόθεση εκζητούμενου για απάτη στη Ρωσία ενέκρινε το Ανώτατο

Η Βουλή ψήφισε νόμο για ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου για τα διατηρητέα

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τον θάνατο της Γεωργίας Πολυβίου

ΔΕΕ: Η ελληνική ρύθμιση ένταξης εργαζομένων δημόσιου σε εργασιακή εφεδρεία δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ

ΔΕΕ: Η προστασία ενηλίκων ανίκανων προς δικαιοπραξία από δικηγόρο συνιστά οικονομική δραστηριότητα

Υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την ΟΕΒ για την εργοδότηση αποφυλακισθέντων