Νίκη Λιασίδου: «Ο σκοπός και ο στόχος είναι κοινός: η ευημερία των δικηγόρων»

Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

Στα πλαίσια της ισότιμης παροχής δυνατότητας σε όλους τους υποψήφιους για εκλογή στην θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει αποστείλει ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους και θα δημοσιεύει εντός των προσεχών ημερών τις απαντήσεις τους.

Ακολουθούν οι απαντήσεις της υποψήφιας Προέδρου κας. Νίκης Λιασίδου:

 

Θα θέλαμε αρχικά να αναφερθείτε σε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία.

Γεννήθηκα στο Λονδίνο το 1987. Ζω στην Λεμεσό από το 1991.

Έχω αποκτήσει πτυχίο Νομικής (LL.B.) και μεταπτυχιακό (LL.M.) από την Νομική Σχολή του University of Hertfordshire, το 2008 και το 2009 αντίστοιχα.

Ολοκλήρωσα την άσκησή μου το 2010 και έκτοτε είμαι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.

Είμαι επίσης εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το 2015 και έχω εκπαιδευτεί στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά.

Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και την επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ξεκίνησε το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2014 ήμουν μέλος της επιτροπής, την τριετία 2014 – 2017 κατείχα την θέση του γραμματέα ενώ από τον Σεπτέμβριο 2017 είμαι η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.

Από το 2020 είμαι μέλος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ασχολούμαι με το αστικό δίκαιο και χειρίζομαι υποθέσεις κυρίως εμπορικής και εταιρικής φύσεως. Από το 2022 διατηρώ δική μου δικηγορική εταιρεία η οποία είναι μέλος της Harris Kyriakides.

Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στο να διεκδικήσετε την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού;

 Ως έχω αναφέρει, η ενασχόλησή μου με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού ξεκίνησε το 2010, ως μέλος της επιτροπής. Οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει μέσα από την ενασχόλησή μου ως μέλος, γραμματέας και αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού από τότε μέχρι σήμερα, μου έδωσαν την ευκαιρία να εμπλακώ σε όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν εντός της αρμοδιότητας ενός τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Πέραν τούτου, το επάγγελμά μας καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις, σύνθετα και πολύ σημαντικά ζητήματα, στα οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε με σύνεση, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα.

Ως εκ τούτου, μετά από ώριμη σκέψη, πλήρη συναίσθηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων που θα κληθεί να αναλάβει ένας τοπικός Δικηγορικός Σύλλογος κάτω από τα σημερινά δεδομένα, και έχοντας την στήριξη και την θέληση για συνεργασία πάρα πολλών συναδέλφων, αποφάσισα να διεκδικήσω την θέση του Προέδρου της επιτροπής. Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι συλλογική, μετέχουν τόσο μέλη της απερχόμενης επιτροπής, όσο και νέα πρόσωπα με διάθεση να προσφέρουν με μόνο γνώμονα την ευημερία και την πρόοδο του επαγγέλματός μας.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο επάγγελμά μας, είναι θέματα τα οποία απασχολούν όλους μας. Οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας, το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και η συνεχής συρρίκνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα.

Οι προγραμματικές θέσεις και οι στόχοι της ομάδας μας έχουν κοινοποιηθεί στους συναδέλφους της Λεμεσού και μπορείτε να τους δείτε εδώ.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη δική σας υποψηφιότητα;

Όλοι οι συνάδελφοι που διεκδικούν μια θέση στη νέα επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, είναι αξιόλογοι και θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν και να προσφέρουν στον Σύλλογο και στον σκοπό του, ο κάθε ένας από την θέση την οποία διεκδικεί.

Η προηγούμενη εμπειρία μου στην επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, η ενασχόλησή μου τόσο με το δικαστηριακό όσο και με το εξωδικαστηριακό κομμάτι του ασκείν την δικηγορία , το γεγονός ότι γνωρίζω τον τρόπο λειτουργία του Συλλόγου αλλά και τις ευθύνες και υποχρεώσεις των μελών της επιτροπής, είναι στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να χαρακτηρίζουν την δική μου υποψηφιότητα.

Με ποιο τρόπο ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα θέματα δικαιοσύνης;

 Η εκπροσώπηση των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είναι πολύ σημαντική. Οι θέσεις, οι ανάγκες αλλά και τα προβλήματα των δικηγόρων και του επαγγέλματος γενικότερα, μπορούν να αντιμετωπισθούν με την συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου με όλους τους φορείς και σώματα και ειδικότερα με το Ανώτατο Δικαστήριο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συχνότερες επαφές και κυρίως συζήτηση των όσων προκύπτουν κατά καιρούς, θα βοηθήσει στην συνεργασία και στην συμμετοχή μας σε αποφάσεις που λαμβάνονται και μας αφορούν.

Η ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών, η υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων και η τεκμηριωμένη παρουσίαση θέσεων προς όλα τα αρμόδια σώματα και φορείς, είναι επιβεβλημένη.

 Εσείς συμφωνείτε με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης;

Υπήρχαν και υπάρχουν θέματα τα οποία έχρηζαν και χρήζουν εκσυγχρονισμού. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και έχουν προωθηθεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον τομέα μας και γενικότερα στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης.

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται προς την σωστή κατεύθυνση και με τον ορθό και ενδεδειγμένο τρόπο ούτως ώστε να επιλύονται προβλήματα και ζητήματα που προκύπτουν.

Αν και έχουν γίνει αρκετές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, υπάρχει χώρος για βελτίωση και υπάρχουν ακόμη πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν για επίλυση των ζητημάτων και θεμάτων που μας απασχολούν.

 Ποιες οι απόψεις σας για τις σχέσεις των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;

Μεταξύ των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα πρέπει να υπάρχει άριστη συνεργασία και επικοινωνία. Ο σκοπός και ο στόχος είναι κοινός: η ευημερία των δικηγόρων.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,