Βιβλίο με τίτλο « Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στην Κύπρο» από λέκτορα του ‘Νεάπολις’

Διαδικτυακή Συζήτηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 🗓

Έκθεση Συμβουλίου Αστικής Δικαιοσύνης και Νομικής Εκπαίδευσης Αγγλίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας.