Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας-Παράρτημα Δεύτερο, Μέρος Ι, Διαδικαστικοί Κανονισμοί, Αρ. Εφημερίδας 4152 ημερ. 25/11/2022

Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμάλωτους και Άμαχους/Μη Στρατεύσιμους στους οποίους δεν καταβάλλεται μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων