Απόφαση ορόσημο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της περινδοπρίλης

ΠΔΣ: Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Πενήντα Χρόνια Εισβολής και Κατοχής: Προεκτάσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου», που έλαβε χώρα στις 5-6 Ιουλίου στη Λευκωσία

Παραχώρηση Υποτροφιών για σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση  (Master Programme in Governance, Risk and Compliance)

Επιστημονικό συνέδριο “Πενήντα χρόνια εισβολής και κατοχής: Προεκτάσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου”

Η προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας