Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, αναγκαίος όσο ποτέ”, 14 & 15 Μαΐου 2021 (16:00 – 21:00 & 10:00-18:00) 🗓

Online Research Seminar “The framework of judicial cooperation after Brexit – Civil and commercial matters”, UNIC School of Law, Wednesday, 12 May 2021 11:30 – 13:00 🗓

Δημόσια Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης : «Για μια Ένωση Πολιτών, για μια δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παρασκευή, 7 Μαϊου 2021, 19:00-20:30 🗓

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα «Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων στην Κύπρο» 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 12 – «Αθλητική Δικαιοσύνη και Πειθαρχικά Αδικήματα στο Ποδόσφαιρο», 15.04.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 11 – «Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο: Προσδοκίες και Προκλήσεις για τις Μεσογειακές Χώρες Πρώτης Υποδοχής», 12.04.2021, ώρα 6.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.

Διαδικτυακό Ερευνητικό Σεμινάριο “Η κατ’εξαίρεση ευθύνη του Μετόχου Ανώνυμης Εταιρίας”, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, 11:30-13:00 🗓

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερ. 26/03/21 – Διαδικτυακό σεμινάριο για παρουσίαση του συστήματος Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, 06 Απριλίου 2021, ώρα 15.30 – 16.30 🗓

Professional Development: An introduction to the Chartered Institute for Securities & Investment Certifications in Cyprus, The School of Law, UCLan Cyprus, March 24th 2021, 17:00-19:00 🗓

1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Δίκαιο & τις Πολιτικές της Υγείας, «Υγεία: Νέες Προκλήσεις μέσα από σύγχρονες κρίσεις», Πέμπτη 1 & Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 🗓

Διαδικτυακή Συζήτηση: Ο Ελληνοτουρκικός Διάλογος και η Αναμενόμενη Πενταμερής Διάσκεψη, Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, 17:30-18:30

Διαδικτυακή Συνάντηση: «Η Χρησιμότητα της Νομικής Επιστήμης και των Νομικών Σπουδών Σήμερα», Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, 19:00-21:00 🗓