Διάλεξη “Η πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην τελετή Εγκατάστασης του Προέδρου της Συγκλήτου και την παρουσίαση της πρώτης Συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών