Διάλεξη με θέμα «Οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στη ΝΑ Μεσόγειο» 🗓

Οι Πολιτικοί Αρχηγοί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Συζητήσεις στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 🗓

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου αναφορικά με την επανεγγραφή του εμπορικού σήματος «HALLOUMI» στο Ηνωμένο Βασίλειο