Ο νέος θεσμός του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και τα φορολογικά εγκλήματα σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΕE

Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Δεδομένων

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης – Δείτε τις δράσεις και τους στόχους

Κομισιόν: Zητά από το ΔΕΕ προσωρινά μέτρα κατά της Πολωνίας για τη Δικαιοσύνη

Σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την ψηφιακή προστασία των καταναλωτών

Η ΕΕ προωθεί την ψηφιοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης νομοθεσίας για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 🗓

Υπουργός Υγείας: Η Κύπρος οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας

ΔΕΕ: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση κοινόχρηστων χώρων

Ελλάδα: Στο «εδώλιο» του ΔΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης σε απόφαση της Κομισιόν