Σεμινάριο: Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας και Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Η εφαρμογή του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της ασφάλισης”, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, 17:00 – 19:00 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: 2ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές”. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30. 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Επιχορηγημένη κατάρτιση διαμεσολαβητών Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021 🗓

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Πρόγραμμα και Διαδικασίες για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 9.30-13.00 🗓

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, 27 Οκτωβρίου 2021, 14:00 – 17:15, 3 CPD 🗓

Υψηλού επιπέδου υπουργικό φόρουμ για την ψηφιακή δικαιοσύνη, Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, 10.30 π.μ. 🗓

Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης, Επ. 16 – «Η Δικαιοσύνη σε Αναζήτηση Επιτάχυνσης», 07.10.2021, ώρα 7.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. 🗓

Ημερίδα με θέμα «Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας» 🗓

Δωρεάν Πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων «Μicrosoft Word» από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Σεμινάριο: Δικαστική Γραφολογία – Δικαστική Εξέταση Εγγράφων, Τρίτη 28 & Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00) 🗓

Διαδικτυακή Διάλεξη με θέμα: «Πρόσφατες Εξελίξεις στην Νομοθεσία και Νομολογία του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων» 🗓

«Το Κυπριακό μετά την άτυπη πενταμερή- η πρόταση για ένα φυσιολογικό κράτος», Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021, 10:00 – 11:30 π.μ 🗓