Δ.Σ. Λευκωσίας: “Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στη Δικαιοσύνη μέσα από τα χρόνια. Εξέλιξη με άλματα προόδου ή παιδικά βήματα;” Πέμπτη 30/3/2023, 18:00 στο εντευκτήριο του Δ.Σ. Λευκωσίας

“Η Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου στην Κυπριακή και στην Ελλαδική Έννομη Τάξη”, Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, ώρα 9:00-17:00, Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

« Η νέα εποχή του Οικογενειακού Δικαίου και οι αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση των Νόμων104(Ι)/2003, Ν.23/1990, Ν.22/1990 και του Συντάγματος», Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, 17:30 αίθουσα διαλέξεων Alexander College Λάρνακα

Σεμινάριο «Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες» Τρίτη 21/02/2023 ώρα 17:30 – 19:00

Ανοικτή συζήτηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:00

Διαδικτυακή Εκδήλωση “Οι Τελευταίες Εξελίξεις στον Τομέα των Υδρογονανθράκων στην Ν.Α. Μεσόγειο”, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 18:00