Σχολικό εκφοβισμό και οπαδική βία συζήτησαν Πρόεδρος της Βουλής και Επίτροπος Προστασίας Παιδιού

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Κύπρος είναι χώρα ανθρωπιάς που προσφέρει και στηρίζει τον κάθε πολίτη της, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής

Παρουσιάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου προς νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου