Αντιμετώπιση της παρενόχλησης γυναικών στην εργασία συζήτησαν Πρόεδρος Βουλής-ΣΕΚ

Η αντιμετώπιση της παρενόχλησης, εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών στο χώρο της εργασίας και της εφαρμογής της νομοθεσίας για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με εκπροσώπους του Τμήματος Γυναικών της ΣΕΚ, την Πέμπτη, με την κ. Δημητρίου να διαβεβαιώνει ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προς άσκηση του απαιτούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην συνάντηση «συζητήθηκε ειδικότερα η εφαρμογή του Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης, του Εκφοβισμού και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης κατά των Γυναικών στον χώρο εργασίας, όπως και των ακολουθούμενων διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο της διερεύνησης σχετικών καταγγελιών δυνάμει των διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµου».

Η Πρόεδρος της Βουλής, σημειώνεται, «ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν στην πάταξη της παρενόχλησης, του εργασιακού εκφοβισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και της βίας κατά των γυναικών, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για το νομοθετικό σώμα και σημείωσε την ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόµου».

Διαβεβαίωσε επίσης τις παριστάμενες εκπροσώπους ότι «στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προς άσκηση του απαιτούμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και την στήριξη του γενικότερου έργου το οποίο επιτελεί η ΣΕΚ στον τομέα αυτό».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,