Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας»

Aπηρχαιωμένες και χρονοβόρες οι διαδικασίες στα δικαστήρια για εντάλματα, διαπιστώνει η ΕΥ, πρόβλημα τα ανεκτέλεστα

Παρουσίαση βιβλίου: «Η δίκη του Ορέστη εν θεάτρω» της Μαρίας και της Χρίστιας Μίτλεττον των Εκδόσεων Hippasus στις 5 Νοεμβρίου 2021, 19.00-20.00 🗓

Παρουσιάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου προς νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Έγκριση Νομοσχεδίου για επέκταση άδειας και επιδόματος μητρότητας

Σε ισχύ από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 ο νόμος για αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Δηλώσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Στέφης Δράκου στο περιθώριο της εκδήλωσης «Ημέρα της Αστυνομίας»