Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2022, συνάντηση με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Στυλιανού Λοττίδου, κατά την οποία η Επίτροπος επέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής, ως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, την Ετήσια Έκθεση αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για το έτος 2020.

Κατά τη συνάντηση, η Επίτροπος προέβη σε σφαιρική ανάλυση του επιτελούμενου από το Γραφείο της έργου με ιδιαίτερη αναφορά στην επιπρόσθετη ιδιότητα ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. Κατέθεσε επίσης επί μέρους εκθέσεις για το έτος 2020 ως προς άλλες αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί βάσει ειδικών νομοθεσιών, ήτοι της ιδιότητάς της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ο οποίος ενεργεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, ως Εθνικού Φορέα για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, ως Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών Παράτυπα Διαμενόντων Αλλοδαπών και, τέλος, ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε εκατέρωθεν η σημασία του θεσμού τον οποίο η Επίτροπος υπηρετεί, στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης της για διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, όπως και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συναφώς, επισημάνθηκε ότι, τόσο η Επίτροπος όσο και η Βουλή των Αντιπροσώπων ως διακριτή εξουσία, συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη ισορροπιών, στο πλαίσιο ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής από την πλευρά της εξήρε τη σημασία του θεσμού, όπως και του επιτελούμενου από την Επίτροπο έργου, που αποτελεί, όπως τόνισε, πρότυπο γυναίκας αξιωματούχου με την προσήλωσή της στη διασφάλιση του κράτους δικαίου και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των ετήσιων γενικών και ειδικών εκθέσεων της Επιτρόπου ως χρήσιμων εργαλείων ικανών να συμβάλουν στην εμβάθυνση και κατανόηση σημαντικών πτυχών ζητημάτων μέγιστης σημασίας για την κοινωνία. Απώτερος στόχος αποτελούν η ανάληψη των κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών αλλά και κοινών οριζόντιων δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας επί καίριων ζητημάτων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενημέρωση για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, στόχοι για τους οποίους οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εργαστούν από κοινού προς υλοποίησή τους.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,