Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού