Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε (2/5) συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), στο πλαίσιο της οποίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΥ, όπως και για τον ρόλο και το έργο που η επιτροπή επιτελεί ως ανεξάρτητος συνταγματικός θεσμός σε σχέση με διορισμούς και προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, βάσει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου όπως και του οικείου νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Κατά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Βουλής ενημερώθηκε επίσης για ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του ήδη ψηφισθέντος πλαισίου της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και στην προωθούμενη συνακόλουθα αναθεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας του δημόσιου τομέα στη βάση θέσεων με ομοειδή καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, αναφερόμενος στις σχέσεις της Επιτροπής με τη Βουλή τόνισε την άψογη συνεργασία που η Επιτροπή έχει διαχρονικά με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τονίζοντας ότι η ΕΔΥ καλείται ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων επιτροπών ως συνεργάτης, συμβάλλοντας με την εμπειρογνωμοσύνη της στην καλύτερη νομοθέτηση επί θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Πέραν των πιο πάνω, ανταλλάγηκαν απόψεις σε σχέση με τις διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των σχεδίων υπηρεσίας των μόνιμων θέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο της οικονομικής αυτονομίας που η τελευταία απολαύει βάσει σχετικής συνταγματικής τροποποίησης και τονίστηκε εκατέρωθεν η ανάγκη θεσμοθέτησης διαδικασιών κατάρτισης των σχεδίων υπηρεσίας της Βουλής με διαφάνεια, στη βάση των πάγιων αρχών του διοικητικού δικαίου, επιφυλασσομένης σε κάθε περίπτωση της θεσμικής αυτονομίας της Βουλής ως διακριτής εξουσίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,