Διαδικτυακό Σεμινάριο: 2ο Συνέδριο Επιτροπής Τεχνολογίας ΠΔΣ “Δίκαιο & Τεχνολογία: Προκλήσεις και Πρακτικές Εφαρμογές”. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, 15:30 – 17:30. 🗓

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό τον Νόμο για παράλληλη καταχώριση δικαστικών εγγράφων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα Δικαστήρια

Στις εργασίες της 15ης Συνάντησης του Συμβουλευτικού Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των Προϊσταμένων των Ποινικών Διώξεων των κρατών μελών της Ε.Ε., ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας

Εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι να καταβάλουν τις εισφορές τους μέσω του Συστήματος SISnet

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την ΟΣΑΚ ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά αλλαγή στο νόμο και φιλοσοφία του ΓεΣΥ

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Επιχορηγημένη κατάρτιση διαμεσολαβητών Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021 🗓

Πιο αναγκαία από ποτέ η εφαρμογή της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης

Αύξηση κατά περίπου 30% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είπε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Πρόγραμμα και Διαδικασίες για την πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας”, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 9.30-13.00 🗓