Συνάντηση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για τα ζητήματα θεραπείας και πρόληψης εξαρτήσεων

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων