Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δέχθηκε την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κα Στέλλα Μιχαηλίδου. Κατά τη συνάντηση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου της και το ρόλο που αυτό διαδραματίζει σε σχέση με τη διασφάλιση της τήρησης σε εθνικό επίπεδο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις. Η κα Μιχαηλίδου ενημέρωσε ειδικότερα την Πρόεδρο της Βουλής για τη συμμετοχή του Γραφείου της Εφόρου στην τεχνική επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη στενή συνεργασία της με τα αρμόδια υπουργεία και αρχές στη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντός των χρονικών πλαισίων που τίθενται.

Η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι η Βουλή ως θεσμός θα είναι αρωγός στις πρωτοβουλίες και στις προσπάθειες που καταβάλλει το Γραφείο της Εφόρου για την τήρηση του νομικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων όποτε χρειαστεί. Η Πρόεδρος υπογράμμισε εκ νέου την υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας να ολοκληρώνει τη δημόσια διαβούλευση με το Γραφείο της Εφόρου σε σχέση με νομοσχέδια που αφορούν κρατικές ενισχύσεις, προτού αυτά κατατεθούν στη Βουλή, ώστε και το νομοθετικό σώμα να μπορεί να διεκπεραιώνει με ταχείς ρυθμούς το έργο του. Η κα Δημητρίου τόνισε περαιτέρω τη βαρύνουσα σημασία που δίδει και η ίδια η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που σχετίζονται με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,