Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σχετικά με τον επηρεασμό των δημόσιων συμβάσεων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού