Οδηγίες Πρωτοκολλητείου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού προς δικηγόρους

Δείτε τις οδηγίες που ανακοίνωσε ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης στο δικαστήριο και την εκδίκαση υποθέσεων:

Print Friendly, PDF & Email