Παράταση ανανέωσης αδειών δικηγορικού επαγγέλματος για το 2020

Ανεξάρτητα της παράτασης, η ανανέωση της επαγγελματικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθεί παράταση για την ανανέωση των αδειών εξασκήσεως του επαγγέλματος μέχρι και 31/5/2020 λόγω της έκτακτης ανάγκης συνεπεία της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID– 19).

Δείτε την ανακοίνωση:

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδεια τους μέχρι 31 Μαΐου  2020 τότε θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο (Κεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό τόσο για το Ταμείο Συντάξεως όσο και για την ανανέωση της άδειας τους.

Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

1.ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).

2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣτης συνδρομής σας προς τον οικείο Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.

3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφετε ο αριθμός ασφαλίστρου και ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

*Η ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με  την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2020 – 31.12.2020)

4. Εξόφληση εισφοράς Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

5. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

Η δήλωση προσωπικών στοιχείων υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (http://www.apf.com.cy/index.php/el-GR/payment-fees)

 Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε :

  • με επιταγές – Οι Επιταγές για τα πιο πάνω ποσά να εκδίδονται στο όνομα του «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου»,
  • είτε με μετρητά
  • είτε μέσω JCCsmartεπιλέγοντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.cyprusbarassociation.com) και ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο «πληρώστε εδώ»

Λιγότερο από 10 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 68 Ευρώ και περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των 171 Ευρώ.

 6. Ευρωπαίοι Δικηγόροι:

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. και δεν έχουν εξομοιωθεί θα πρέπει μαζί με τα πιο πάνω (1, 2, 3, 4, 5, 6) να προσκομίσουν: α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από την χώρα προέλευσης ή καταγωγής  τους β) Λογαριασμό Κοινής ωφέλειας (Utility Bill) το οποίο επιβεβαιώνει την παραμονή τους στην Χώρα Υποδοχής.

7.Ένεκα της υποχρέωσης συμμόρφωσης σας με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 358/2017, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 4 μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι πιστοποιημένες μονάδες/ώρες.

Αν έχουν συμπληρωθεί οι μονάδες, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στην μερίδα σας παρακαλείστε όπως τις καταχωρήσετε άμεσα. Για καταχώρηση πατήστε εδώ https://www.cyprusbar.org/help.aspx

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πρωτοεγγραφέντες Δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του 2019 όπως ανανεώσουν την άδεια τους και για το 2020 (π.χ. Δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2020 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

Το Γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα είναι ανοικτό καθημερινά (Φλωρίνης 11, γρ.101, 1οςορ. “CityForum”) Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 – 15.00

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με ανακοίνωση του προτρέπει τα Μέλη του όπως περιορίσουν τις επισκέψεις του στα Γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Θα επιτρέπεται η επίσκεψη και θα εξυπηρετείται μόνον ένα άτομο ανά πάσα στιγμή. 

Διαβάστε πως θα εξυπηρετεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τα μέλη του

Print Friendly, PDF & Email