Η Νομική αρχή της Ανωτέρας Βίας, φιλοσοφία ή αρχή με ουσία;

Σαν κοινωνία και αντιμέτωποι με την παγκόσμια και ραγδαία εξάπλωση του λεγόμενου “κορωνοϊού” υπάρχει πλέον το πολύ πραγματικό σενάριο ότι πέρα από τη νόσο σε όσους προσβάλλονται, αυτό θα έχει σημαντικές αλλά και πολλές φορές αναπόφευκτες παράπλευρες συνέπειες τόσο στην κοινωνική αλλά περαιτέρω στην οικονομική ζωή και δραστηριότητα του καθενός μας.

Σε μια εποχή εξαιρετικά διαφορετική από κάθε άλλη στην σύγχρονη ιστορία η κανονικότητα των συναλλαγών θα είναι πλέον η εξαίρεση και η διαταραγμένη συμβατική συμπεριφορά ο κανόνας.

Όπως έχει νομολογίακα και θεσμικά διευκρινίστει σχετικά με την έννοια της “Ανωτέρας βίας” αυτή προϋποθέτει οπως το επίμαχο γεγονός ή η μη πραγματοποίησή ή παράβαση, η απόκλιση ή μη συμμόρφωση με την οποία υποχρέωση που πηγάζει μέσα από μια συμβατική σχέση ή υπόσχεση «οφείλονται σε περιστάσεις ξένες προς αυτόν που την επικαλείται, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, οι συνέπειες των οποίων δεν μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρ’ όλη την επιδειχθείσα επιμέλεια» θα θεωρούνται ότι εμπίπτουν εντός των γραμμών και έννοιας της πιο πάνω αρχής.

Το κύριο χαρακτηριστικό της αρχής της “ανωτέρας βίας” είναι πως αυτή η “βία” ή γεγονός στο οποίο οφείλετε η διαταραχή της συμβατικής ισορροπίας δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί στη συνήθη πορεία των πραγμάτων και ούτε θα μπορούσε να το προβλέψει κάποιος αυτό το γεγονός.

Η αρχή διευκρινίζει και διαχωρίζει κάτι το οποίο και ίσως να μπορούσε να προβλεφθεί.

Πιο συχνές περιπτώσεις ανωτέρας βίας μπορούν θα θεωρηθούν ο πόλεμος, το πραξικόπημα, οι απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, η ξαφνική βαριά ασθένεια (υποκείμενη σε περιορισμούς και συγκεκριμένες περιπτώσεις) ή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο κανόνας έχει διαμορφωθεί μέσα από τις πρακτικές και νομολογίακες θέσεις της σύγχρονης νομικής τον 19 και 20 αιώνα.

Σίγουρα η νέα πανδημία όπως έχει προβλεφθεί από οικονομολόγος, οικονομικούς αναλυτές και νομικούς θα είναι ένα οικονομικό και νομικό φαινόμενο το οποίο πρώτη φορά μετά το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου θα καλέσθει να αντιμετωπίσει ο δυτικός πολιτισμός.

Η αρχή της ανωτέρας βίας θα είναι ένα σημαντικό μέρος της νέας πραγματικότητας καθώς ο κύκλος του χρήματος θα παύσει να γυρίζει με άγνωστες μέχρι τώρα συνέπειες.

Τραπεζικές υποχρεώσεις, κυβερνητικές εισφορές και τέλη, λογαριασμοί κοινής οφελειας και πολλά άλλα θα είναι αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης.

Μία νέα νομική πραγματικότητα ξημερώνει ανά το παγκόσμιο όπως διατύπωσε τόσο οι Financial Times, New York Times αλλά και οι Goldman Sachs.

Ευελπιστώ ότι το νομικό αλλά και κρατικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι σε θέση να εφαρμόσει εκεί και όπου αρμόζει και επιβάλετε την πιο πάνω αρχή κατά επίκληση των μερών τα οποία πιθανών να επηρεάζονται καθώς αυτό θα ήταν το όρθο και το δίκαιο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,