Το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να τοποθετούνται δημόσια

Α. Αιμιλιανίδης: Στόχος του ποινικού δικαίου δεν είναι η ανθρωποφαγία αλλά η επίτευξη ακριβοδίκαιας ισορροπίας

Α. Αιμιλιανίδης: Καθήκον της πολιτείας δεν είναι να βρίσκει εύκολες λύσεις περικοπής δικαιωμάτων αλλά να συμβάλλει σε μια ποιοτική δικαιοσύνη

A. Αιμιλιανίδης: Συνταγματικές Τροποποιήσεις – Προϋποθέσεις και περιορισμοί (vid)

Α. Αιμιλιανίδης: “Δεν χρειαζόμαστε πολυδάπανα συστήματα αλλά ποιοτική χρήση της τεχνολογίας”

Αντισυνταγματικότητα νόμου για καταχρηστικές ρήτρες σε επιχειρηματικές συμβάσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων