Το e-justice στα κυπριακά δικαστήρια σε webinar με συμμετοχή Υπ. Δικαιοσύνης – Υφυπ. Καινοτομίας

Παρουσίασε τις δράσεις της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και τη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης στους Ευρωπαίους ομόλογους του, ο Υπ. Δικαιοσύνης