Ζητήματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και έκδοσης εκζητουμένων προσώπων συζήτησαν οι επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας με Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης

Συμμετοχή του ΠΔΣ στην παρουσίαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) για το στάδιο υλοποίησης του ejustice

Γραπτή δήλωση της ΥΔΔΤ κας Στέφης Δράκου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Διαδικτυακή συμμετοχή της ΥΔΔΤ κας Έμιλυς Γιολίτη σε συνάντηση Υπουργών στο «St Petersburg International Legal Forum»

Το e-justice στα κυπριακά δικαστήρια σε webinar με συμμετοχή Υπ. Δικαιοσύνης – Υφυπ. Καινοτομίας

Παρουσίασε τις δράσεις της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και τη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης στους Ευρωπαίους ομόλογους του, ο Υπ. Δικαιοσύνης