Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του COVID-19 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Καταβολή Επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Στήριξη των εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου: H πανδημία του κορωνοϊού είναι πρόφαση για αλλαγή του περί Προστασίας και ευημερίας των ζώων Νόμου