Εγκύκλιος για Ενημέρωση της Λειτουργίας του Συστήματος i Justice. Επιβεβαίωση της Έκδοσης Φωτοαντίγραφων των Δικαστικών Διαταγμάτων

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τη χρήση του i-justice

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους για την εκπαίδευση των δικηγόρων σχετικά με τη χρήση του i-justice

Ανακοίνωση ΠΔΣ για τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους ενόψει της πλήρους εφαρμογής του i-justice