Εναρκτήρια συνάντηση για παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα Δικαστήρια – Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης

Παράταση τελικής ημερομηνίας για εναρμόνιση με τη νομοθεσία για τον περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Νόμο