Λ. Βραχίμης: Στο τελικό στάδιο το νέο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης – Δείτε τις δυνατότητες που θα παρέχει

Σύμφωνα με ανάρτηση του δικηγόρου Λάρη Βραχίμη, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της ομάδας που συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για την δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι διεργασίες για την υλοποίηση του νέου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στην οποία αναφέρει τις δυνατότητες του συστήματος :

Σήμερα πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη συνάντηση με τηλεδιάσκεψη για την ανάλυση των προδιαγραφών του νέου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Το σύστημα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της σχεδίασης των λεπτομερειών του. Η βασική δομή ήδη έχει καθοριστεί από τον Υφυπουργό Καινοτομίας και την ομάδα του μετά από διαβούλευση τους με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Νομική Υπηρεσία, και έχει ήδη ξεκινήσει η εργασία για υλοποίηση του συστήματος.

Με βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, οι δυνατότητες που θα προσφέρει το σύστημα είναι οι ακόλουθες:

α. Καταχώρηση όλων των δικογράφων ηλεκτρονικά. Αυτό πάντα αποτελούσε τον κύριο σκοπό του συστήματος. Η προσπάθεια όμως είναι όπως και όλες οι άλλες εργασίες που γίνονται μέσω του πρωτοκολλητείου (όπως το certification, η έκδοση κλήσεων και η πληρωμή αποφάσεων) επίσης γίνονται ηλεκτρονικά.

β. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του περί Όρκων Νόμου ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να ορκίζουν διάδικους. Στόχος είναι και οι ένορκες δηλώσεις να υποβάλλονται μέσω του συστήματος με υποχρέωση του δικηγόρου να κρατά και διαθέτει προς επιθεώρησει το πρωτότυπο εφόσον του ζητηθεί. Αυτό το θέμα θα αποφασιστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο που θα πρέπει να εκδώσει τον σχετικό διαδικαστικό κανονισμό ή κανόνα πρακτικής, αλλά δεν έχουμε ένδειξη ότι θα υπάρχει κάποια αρνητική στάση από μέρους του Ανωτάτου. Ο μηχανισμός αυτός είναι ο ίδιος που εφαρμόζεται στην Αγγλία και προβλέπεται στους Αγγλικούς θεσμούς.

γ. Η πληρωμή όλων των τελών (περιλαμβανομένων και των τελών που αφορούν τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο όπως δικηγορόσημα ή πληροφορική) θα γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. δ. Το σύστημα θα περιλαμβάνει και το ημερολόγιο (πινάκιο) του δικαστηρίου και το ιστορικό ορισμού κάθε υπόθεσης.

ε. Θα υπάρχει μηχανισμός επικοινωνίας των δικηγόρων με το δικαστήριο εφόσον το ζητήσει ή επιτρέψει το δικαστήριο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αποφεύγεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας των δικηγόρων στο δικαστήριο.στ. Τα πιστά αντίγραφα των δικογράφων (αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα για σκοπούς επίδοσης) θα τυπώνονται μέσω του συστήματος και θα έχουν ηλεκτρονική σφραγίδα.

ζ. Θα υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε υπόθεση και τόσο τα μέρη όσο και το δικαστήριο θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην υπόθεση.

η. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί τόσο για νέες όσο και για υποθέσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Σε ότι αφορά τις τελευταίες τόσο τα μέρη όσο και το Δικαστήριο θα έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να προσθέσουν στον ηλεκτρονικό φάκελο και έγγραφα που έχουν ήδη καταχωρηθεί.Ο στόχος παραμένει όπως το σύστημα να εφαρμοστεί πιλοτικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και στο Διοικητικό Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο 2020 και η πλήρης υλοποίηση του να γίνει τον Οκτώβριο 2020. Για να εφαρμοστεί το νέο σύστημα θα πρέπει να εκδοθεί και σχετικός διαδικαστικός κανονισμός από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ως Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχουμε ήδη προβεί στην αναγκαία προεργασία και έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι είτε να αναλάβουμε τη σύνταξη του προσχεδίου του κανονισμού είτε να συμβάλουμε στη σύνταξη του. Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος θα είναι και η μείωση του φόρτου εργασίας των Πρωτοκολλητείων ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα υποστελέχωσης τους. Παραθέτω τα όσα μέχρι σήμερα έχουν συζητηθεί ή αποφασιστεί επειδή κάποιοι συνάδελφοι δήλωσαν ότι δεν είναι ενήμεροι για το που βρίσκεται το ζήτημα της ανάπτυξης της πλατφόρμας. Να υπενθυμίσω ότι με ανάρτηση μου πριν λίγες μέρες είχα και πάλι ενημερώσει για την πρόοδο της ενδιάμεσης λύσης αφού είμαι ένας εκ των δυο δικηγόρων που συμμετέχουν στην ομάδα που έχει συστήσει ο Υφυπουργός που σχετίζεται με την ανάπτυξη του συστήματος (ο δεύτερος είναι ο εξαίρετος συνάδελφος και μέλος του ΔΣ του ΠΔΣ Νικόλας Τσαρδελλής).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,