Το e-justice στα κυπριακά δικαστήρια σε webinar με συμμετοχή Υπ. Δικαιοσύνης – Υφυπ. Καινοτομίας

Η άντληση εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τη χρήση της τεχνολογίας στα Δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας, ήταν το αντικείμενο διαδικτυακού σεμιναρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης  Γιώργου Σαββίδη και του Υφυπουργού Καινοτομίας Κυριάκου Κόκκινου.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Κυβέρνησης για την υιοθέτηση της ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών υποθέσεων μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) στα κυπριακά Δικαστήρια και του συναφούς σχεδιασμού του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη με τον Βρετανό Δικαστή Anthony Bate, με σκοπό την άντληση εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τη χρήση της τεχνολογίας και ιδίως της χρήσης τηλεδιάσκεψης στα Δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας.

Κατά το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Υφυπουργού Έρευνας, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Διευθυντή Μεταρρύθμισης, της Επιτρόπου Νομοθεσίας, της Αρχιπρωτοκολλητού και αντιπροσωπείας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δικαστής Bate ανέπτυξε τις πρακτικές και τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και υιοθετηθεί από το Δικαστικό Σώμα Αγγλίας και Ουαλίας.

Το διαδικτυακό σεμινάριο, τις εργασίες του οποίου χαιρέτησε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής Stephen Lillie, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Έρευνας με τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ευχαριστώντας τον Δικαστή Bate και τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία για τη συνδρομή, χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη την παρουσίαση, σημειώνοντας πως η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης είναι εργαλείο εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών, ειδικότερα στην προκείμενη όπου ο δικαστηριακός τομέας της Κύπρου διέρχεται ριζικής μεταρρύθμισης. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της ευρείας σύσκεψης της Επιτροπής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι η προώθηση του έργου της προσωρινής ηλεκτρονικής καταχώρισης δικαστικών εγγράφων στα Πρωτοκολλητεία προχωρεί άμεσα και ανεξάρτητα από τη διαδικασία για εισαγωγή του e-Justice, η οποία βρίσκεται στο στάδιο των προσφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,