Το e-justice στα κυπριακά δικαστήρια σε webinar με συμμετοχή Υπ. Δικαιοσύνης – Υφυπ. Καινοτομίας

Δηλώσεις Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη σύσκεψη του ΠτΔ με κοινωνικούς εταίρους για την επόμενη φάση των Σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας

Αντίδραση εκπαιδευτικών οργανώσεων σε κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου από Υπ. Παιδείας στη Βουλή

Ετήσια Έκθεση Λειτουργού Συμμόρφωσης σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Δηλώσεις Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την GRECO και για την επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων