Η σημασία του τεστ εξισορρόπησης και της εκτίμησης του αντιπαραδείγματος σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19

Συνολικό κανονισμό κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υιοθέτησε το Συμβούλιο

Το θέμα της υιοθεσίας παιδιών από ενδιαφερόμενα ζευγάρια απασχόλησε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βουλής