Πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για δημιουργία Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων και ιατρικά αντίμετρα