Παρουσίαση βιβλίου: “Εισαγωγή στην Κλασική Ρητορική” του καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, 7.30μμ, Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ 🗓

Το Ανώτατο επικύρωσε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου για άκυρη απόφαση της Ραδιοτηλεόρασης σε σχέση με τον ΑΝΤΕΝΝΑ

Αντισυνταγματικός καθ’ ολοκληρία κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021»

Υιοθέτηση εισήγησης του εκπροσώπου του ΠΔΣ στην Επιτροπή Ποινικού Δικαίου (Criminal Law Committee) του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) από το CCBE σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων (Victims’ Rights Directive)