Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διορισμός δύο δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν σήμερα δύο δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου.

Ο κ. Krisztián Kecsmár (Ουγγαρία) διορίστηκε δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου μετά την παραίτηση του κ. Zoltán Csehi, ενώ ο κ. Ion Gâlea (Ρουμανία) διορίστηκε δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου μετά την παραίτηση της κας Octavia Spineanu-Matei.

Και οι δύο δικαστές διορίστηκαν για περίοδο που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2021 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2022.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει δύο δικαιοδοτικά όργανα: το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης με επιτροπή επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας. Προκειμένου να διοριστούν στο Δικαστήριο, οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Προκειμένου να διοριστούν στο Γενικό Δικαστήριο, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,