Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Η προώθηση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων