Από 1η Φεβρουαρίου, σε 4 μήνες η προθεσμία υποβολής προσφυγής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Με επείγουσα ανακοίνωσή του, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου γνωστοποιεί ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μειώνεται σε τέσσερις [4] μήνες, από έξι, μετά την τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της κάθε χώρας-μέλους.

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή της προθεσμίας για την προσφυγή στο Δικαστήριο προκύπτει από το Πρωτόκολλο αριθμ. 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αυτό το κείμενο που τροποποιεί τη Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2021, αλλά προέβλεπε μεταβατική περίοδο προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,