Πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για δημιουργία Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων και ιατρικά αντίμετρα

Σε πολιτική συμφωνία για την υιοθέτηση νέου κανονισμού ο οποίος δημιουργεί ένα Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων, και ο οποίος θα διευκολύνει την αγορά φαρμάκων, εμβολίων και πρώτων υλών και θα μπορεί να ενεργοποιεί την χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, και στο οποίο θα προεδρεύουν από κοινού το Συμβούλιο και η Κομισιόν, κατέληξε τη Δευτέρα το Συμβούλιο της ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, ο μηχανισμός αυτός θα συντονίζει και θα ενοποιεί τις ενέργειες που σχετίζονται με ιατρικά αντίμετρα εν καιρώ κρίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτική συμφωνία θα περάσει από τεχνική επεξεργασία προτού υποβληθεί στο Συμβούλιο για επίσημη έγκριση κατά τους πρώτους μήνες του 2022.

Η δημιουργία του Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων έρχεται να προστεθεί στη δημιουργία της Αρχής για Ετοιμότητα και Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κρίσεων (HERA), η οποία είναι ο αντίστοιχος μηχανισμός της Κομισιόν.

Ειδικότερα ο κανονισμός δημιουργεί μηχανισμούς παρακολούθησης και διευκολύνει τις διαδικασίες προμήθειας και αγορά ιατρικών αντιμέτρων.

Επίσης ο κανονισμός καθορίζει πώς θα ενεργοποιείται το δίκτυο παραγωγής εμβολίων και παρασκευής φαρμάκων (εγκαταστάσεις FAB της ΕΕ), καθώς και σε σχέση με ιατρική έρευνα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμα πως τα κράτη μέλη θα έχουν σημαντικό ρόλο στην εν λόγω δομή. Την προεδρία του Συμβουλίου Υγειονομικών Κρίσεων θα έχουν από κοινού η Κομισιόν και το κράτος μέλος που ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Κομισιόν θα πρέπει να συμβουλεύεται το Συμβούλιο Υγειονομικών Κρίσεων προτού προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Παράλληλα, πριν την αγορά ιατρικών αντιμέτρων και πρώτων υλών, τα κράτη μέλη θα θα πρέπει να έχουν αναθέσει στην Κομισιόν τον ρόλο του κεντρικού φορέα αγορών, ενώ όταν η Κομισιόν προτίθεται να συνάψει σύμβαση θα πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να καταθέτουν παρατηρήσεις στα προσχέδια των συμβολαίων, τις οποίες η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,