Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην ΕΔΥ κατά την επανεξέταση

Αναρτήθηκαν οι αιτήσεις για τα νέα σχέδια στήριξης στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας για τον κορωνοϊό

Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους χώρους εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού